Ngành tuyển sinh, phương thức tuyển sinh

Ngành giáo dục tiểu học

Trình độ Cao đẳng

+ Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng học bạ bậc THPT
– Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên
– Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
+ Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia, tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00), Văn, Sử, Địa (C00)
* Sinh viên được miễn học phí

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Trình độ Cao đẳng

* Phương thức xét tuyển
+ Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng học bạ bậc THPT
– Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên
– Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
+ Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia, tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00), Văn, Sử, Địa (C00)
* Sinh viên được miễn học phí

Ngành sư phạm tiếng Anh

Trình độ Cao đẳng

* Phương thức xét tuyển

+ Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng học bạ bậc THPT

– Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên

– Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

+ Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia, tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00), Văn, Sử, Địa (C00)

* Sinh viên được miễn học phí

Ngành tin học ứng dụng

Trình độ Trung cấp

* Phương thức xét tuyển

+ Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng học bạ bậc THPT

– Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên

– Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

+ Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia, tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00), Văn, Sử, Địa (C00)

 

Ngành tiếng Anh

Trình độ Trung cấp

* Phương thức xét tuyển

+ Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng học bạ bậc THPT

– Tốt nghiệp THPT, học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên

– Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

+ Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia, tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00), Văn, Sử, Địa (C00)

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH